Artykuły i pubilikacjeFibroScan® Bezpieczna alternatywa dla biopsji wątroby

Elastografia wątroby przy użyciu Fibroscan'u jest narzędziem służącym zarówno do oceny stopnia włóknienia wątroby u chorych z rozpoznanym schorzeniem wątroby jak do przesiewowego wykrywania uszkodzenia narządu i tym samym selekcjonowania osób wymagających dalszej specjalistycznej diagnostyki hepatologicznej.

Metoda została opracowana ponad 10 lat temu i jest od tego czasu stale rozwijana i rozpowszechniana, stając się obecnie standardowym narzędziem diagnostyki hepatologicznej. FibroScan® jest pierwszym klinicznie zalegalizowanym urządzeniem wykorzystującym elastografię dynamiczną w nieinwazyjnej diagnostyce włóknienia wątroby. Obecnie, w skali światowej, wykorzystywanych jest ponad 600 urządzeń FibroScan® i ilość ta stale się zwiększa. We Francji, większość badań oceniających stopnie włóknienia wątroby odbywa się obecnie metodą elastograficzną.

Wskazania

Wskazaniem do wykonania badania FibroScan® są m.in.:

-   Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B

-   Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C

-   Stłuszczeniowa choroba (NAFLD) i stłuszczeniowe zapalenie wątroby (NASH)

-   Alkoholowa choroba wątroby (ALD)

-   Alkoholowe zapalenie wątroby (ASH)

-   Przewlekłe toksyczne zapalenie wątroby

-   Pierwotna marskość żółciowa (PBC) i pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (PSC)

-   Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH)

-   Kryptogenna choroba wątroby

-   Koinfekcja HIV i HCV

-   Monitorowanie włóknienia wątroby u pacjentów po przeszczepie wątroby

Oficjalna wiarygodność metody diagnostycznej FibroScan®

MINISTRSTWO ZDROWIA
W ramach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie kwalifikacji do programu kuracji interferonowych w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz C wskazano FibroScan® jako pełnoprawną metodę diagnostyczną dla oceny stopnia nasilenia włóknienia wątrobowego.

FibroScan® w kuracji interferonowej WZW typu B:
"(...) 3) zmiany histologiczne w wątrobie potwierdzające rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby; w uzasadnionych przypadkach w ocenie stopnia nasilenia włóknienia wątrobowego można uwzględniać nieinwazyjne metody badania o potwierdzonej naukowo wiarygodności diagnostycznej: a) badanie elastograficzne, fibroskan, (...)"

FibroScan® w kuracji interferonowej WZW typu C:
"(...) 3) zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby; u pacjentów z genotypem 2 i 3 oraz w innych uzasadnionych przypadkach można odstąpić od biopsji wątroby uwzględniając wyniki nieinwazyjnych metod badania o potwierdzonej naukowo wiarygodności diagnostycznej: a) badania elastograficznego, fibroskanu (...)"

 

POLSKA GRUPA EKSPERTÓW
Według Polskiej Grupy Ekspertów w zaleceniach terapeutycznych na rok 2010 dotyczących leczenia WZW typu B badania nieinwazyjne (m.in. FibroScan®) są równoważne w zakresie oceny stopnia włóknienia wątroby w stosunku do biopsji wątroby.

ZALECENIA EASL

Według obecnie obowiązujących zaleceń i rekomendacji European Association for the Study of the Liver (EASL) będącej naczelnym europejskim towarzystwem naukowym zajmującym się schorzeniami wątroby “EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection” elastografia wątroby jest metodą diagnostyczną o dużym stopniu wiarygodności w ocenie zaawansowania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C i tym samym zalecaną w diagnostyce schorzenia.

 

/p

Lek-Med.pl - Strony www dla lekarzy | start | o mnie | zakres usług | referencje | galeria zdjęć | kontakt